سخنرانی های مذهبی
65 بازدید
محل ارائه: شبکه های مختلف صدا و سیما و شبکه استانی قم
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی